Upoznajte se sa našim radom i mogućnostima

DOBRODOŠLI NA KORISNIČKI PORTAL

NAŠE USLUGE

Uz visokokvalifikovane i stručne ljude pružamo sledeće usluge u oblasti KGH sistema:

Projektovanje KGH sistema

Koristeći bogato iskustvo naših inženjera kompanija Herz Feniks svojim partnerima pruža stručnu podršku. U skladu sa zahtevima klijenata predlažemo najefikasnije moguće projektno rešenje u razvijanju sistema za grejanje, hlađenje i klimatizaciju. Nakon potpisivanja ugovora o saradnji krećemo sa projektovanjem sistema, razvojem aplikacione šeme, izborom mašinskih i elektro elemenata.

Elektro projektovanje

Na osnovu aplikacione šeme koja je urađena po zahtevu korisnika, a odnosi se isključivo na KGH sisteme, projektujemo energetski i komandni deo. Izrađujemo elektro dokumentaciju, vršimo odabir merno-regulacione opreme. U sklopu tehničke dokumentacije prilaže se elektro šema prema kojoj se vrši povezivanje opreme u ormaru i van njega. Elektro šema sadrži listu uređaja montiranih u ormar. Uz sistem koji montiramo, dostavljamo uputsva za rukovanje upravljačkih uređaja kako bi olakšali rad operateru.

Povezivanje i montaža elektro ormana

Po završetku izrade tehničke dokumentacije vršimo postavljanje i povezivanje opreme u komandni ormar, kao i van njega. Nakon izvršenog povezivanja, obeležavanja opreme po kreiranoj elektro šemi, sledi podešavanje i postavljanje parametara kod upravljačkih uređaja. Po zahtevu kupca obezbeđujemo CE sertifikat za elektro ormane.

Automatika (upravljanje sistemima)

U skladu s našim motom automatika u funkciji, stalno smo orijentisani ka razvoju novih proizvoda i rešenja u  korist naših kupaca. Idemo u korak s vremenom, sa našim inženjerskim sektorima implementiramo novu tehnologiju u naše uređaje. Mikroprocesorski regulator XF 5000 namenjen je automatskoj regulaciji i upravljanju u termotehničkim, termoenergetskim i tehnološkim sistemima. Takođe, ovo je slobodno programabilan regulator. Korišćenjem jednog od raspoloživih komunikacionih interfejsa RS232/RS485, mikroprocesorski regulator se povezuje na sistem daljinskog nadzora i upravljanja. Takođe smo u mogućnosti da prenos podataka obavljamo putem GPRS/SMS komunikacije. Ugrađen standardni protokol obezbeđuje implementaciju regulatora u SCADA sisteme. Ovaj regulator je direktno primenjiv na platformi sopstveno razvijenog SCADA sistema CENUS – 5000. Instaliranjem SCADA softvera sa pratećom opremom omogućavamo potpuno praćenje i upravljenje sistemom na daljinu. 

Puštanje u rad i testiranje

Nakon ispunjenja svih tehničkih zahteva i povezivanja instalacija na podstanicu ili na drugu vrstu sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje sledi puštanje u rad. U dogovorenom roku naš tim stručnih ljudi izlazi na teren. Za puštanje u rad, kao i za servisiranje opreme,  potrebno je popuniti zahtev i poslati. Naši ljudi iz tehničke podrške će blagovremeno reagovati i odgovoriti. 

NAŠI SARADNICI

“Lanac je jak, koliko i njegova najslabija karika.”

KONTAKT

Zakažite sastanak ili popunite kontakt formu ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o našim uslugama.

Morate biti ulogovani kako biste poslali poruku.

Kompanija „Feniks BB“ osnovana je 1990. godine. Tokom višedecenijskog uspešnog poslovanja firma je učvrstila svoju poziciju u grupi vodećih proizvođača elemenata i sistema automatske regulacije i upravljanja u oblasti klimatizacije, grejanja i hlađenja. Od 2014. godine Feniks BB je u vlasništvu kompanije HERZ-Armaturen G.M.B.H., čime je omogućena prisutnost na svetskim tržištima.

Copyright HERZ FENIKS BB © 2023
Prevod/Translate »
Scroll to Top