Pronađite rešenje za situaciju sa kojom ste se susreli...

Najčešće postavljana pitanja

Regulacioni ventil

Proveriti da li je postignuta željena temperatura. Ukoliko nije, ovo je normalan slučaj. Regulacioni ventil će uvek težiti da se otvara dok se ne postigne željena temperatura.

Proveriti limit za ograničenje protoka. Velika je verovatnoća da je došlo do prekoračenja protoka a time kontroler šalje komandu regulacionom ventilu za zatvaranje zbog ograničenja protoka.

Proveriti da li je došlo do prekoračenja temperature vode u krugu.

Ukoliko jeste, regulacioni ventil će dobiti komandu za zatvaranje.

Proveriti da li je temperatura spoljašnjeg vazduha veća od zadate temperature za zatvaranje regulacionog ventila. Ukoliko jeste, regulacioni ventil će dobiti komandu za zatvaranje.

Cirkulaciona pumpa

Proveriti uslove za rad pumpe. Svi uslovi moraju biti ispunjeni a mogu se pročitati u uputstvu za rad mikroprocesorskih kontrolera. Obično su uslovi: minimalni protok za rad pumpe mora biti ostvaren, granična temperatura vode u grejnom krugu mora biti ostvarena, temperatura spoljašnjeg vazduha mora biti u granicama za rad pumpe, grejna sezona je u toku.

Pumpa radi u automatskom režimu ukoliko je temperatura spoljašnjeg vazduha manja od granične temperature za zaštitu od smrzavanja, ukoliko je temperatura vode u sekundarnoj instalaciji manja od zadate za zaštitu od mraza.

Konzola mikroprocesorskog kontrolera

Proveriti da li je temperaturni senzor ili transmiter pritiska povezan na ulaz kontrolera. Ukoliko nije, ovo je normalna situacija jer znak – – – ukazuje na to da uređaj nije povezan na ulaz kontrolera. Ukoliko uređaj jeste povezan, proveriti da li je povezan na pravi ulaz, da li je veza dobra (ne sme da bude prekida), da li je uređaj ispravan. Ukoliko nemate iskustva sa potrebnim radovima, najbolje je obratiti se ovlašćenom serviseru.

Ovaj znak ukazuje da neki od uređaja (senzor temperature, transmiter pritiska) na ulazu mikroprocesorskog kontrolera nisu dobro povezani, postoji neka smetnja i ulaz tog kontrolera se nalazi u kratkom spoju. U ovoj situaciji najbolje je obratiti se ovlašćenom serviseru za dalje korake.

SCADA

Proveriti ispravnost opreme za komunikaciju direktno na lokaciji.

  • Proveriti da li je kontroler povezan sa ruterom. Ukoliko nije povezati ga.
  • Proveriti da li su  kontroler i ruter povezani na napon. Ukoliko nisu, priključiti i pri startu uređaja proveriti da li sve radi.
  • Proveriti ethernet port na kontroleru (da li svetli crveno ili zeleno). Ukoliko svetli crveno, poslati kontroler ovlašćenom serviseru. Ukoliko svetli zeleno, sve je u redu sa kontrolerom pa je potrebno proveriti rad rutera.
  • Ukoliko je sve prethodno ispitano, proveriti komunikaciju direktno sa kontrolerom uz pomoć računara i jednog UTP kabla. Za program i uputstvo obratiti se ovlašćenom servisu.
  • Ukoliko i nakon ovoga sve radi na lokalitetu, problem je najverovatnije u ruteru pa je potrebno obratiti se provajderu za tu lokaciju.
  1. Verovatno je došlo do zamene memorijskih lokacija u kontroleru i nadzornom sistemu. Ovo se najčešće dešava usled zamene postojećeg kontrolera novim. U tom slučaju, poslati serijski broj kontrolera ovlašćenom servisu sa lokacijom gde se nalazi (grad, adresa).
  • Proveriti da li je serverska aplikacija pokrenuta. Ukoliko nije, klijent neće moći da se startuje.
  • Proveriti IP adresu serverskog računara. U slučaju kada računari dobijaju IP adrese putem DHCP-a, velika je verovatnoća da je IP adresa promenjena. U tom slučaju, uporediti IP adresu računara sa IP adresom koja je upisana na klijentskom računaru.
  • Proveriti da li se računari međusobno “vide” u mreži putem komande ping u Command Prompt-u. (Primer: pokrenuti command prompt, ukucati ping i pored adresu uređaja 192.168.x.x, pritisnuti enter. Ukoliko se javlja requested timed out , uređaji se ne vide.)
  • Ukoliko problem i dalje postoji, obratiti se ovlašćenom servisu.

Uputstvo za montažu upotrebu i održavanje

Ukoliko primer Vašeg problema nije uvršten u niz, molimo Vas popunite formu sa detaljnim objašnjenjem problema u donjem delu ekrana i pošaljite.

Morate biti ulogovani kako biste poslali poruku.

Kompanija „Feniks BB“ osnovana je 1990. godine. Tokom višedecenijskog uspešnog poslovanja firma je učvrstila svoju poziciju u grupi vodećih proizvođača elemenata i sistema automatske regulacije i upravljanja u oblasti klimatizacije, grejanja i hlađenja. Od 2014. godine Feniks BB je u vlasništvu kompanije HERZ-Armaturen G.M.B.H., čime je omogućena prisutnost na svetskim tržištima.

Prevod/Translate »
Scroll to Top